Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vinterväghållning

Tillsammans ansvarar vi för vinterväghållning!

Trafikverket ansvarar för riksvägar och de flesta andra allmänna vägar.

Du som fastighetsägare ansvarar för att gångbanor vid din tomt snöröjes och sandas.

Smedjebacken Energi & Vatten AB sköter kommunens vägar samt gång- och cykelvägar och parkeringar. Kommunens vägar har olika angelägenhetsgrad vid snöröjning, genomfartsvägar och matarvägar prioriteras.

Information om gator och vägar
Gatuchef Göran Pålsson

Tekniska kontoret ansvarar för underhåll av kommunala vägar.
Driften av kommunala vägar sköts av Smedjebacken Enerig & Vatten AB på beställning av Tekniska kontoret.

Det kommunala vägnätet består av gator och vägar samt gång- och cykelvägar och finns i huvudsak i tätorterna.

Utanför tätorterna är det antingen vägföreningar eller Trafikverket som är ansvarig väghållare.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-04
Webbredaktör: Helena Caspersson

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef

Tfn: 0240-66 05 10
Fax: 0240-66 01 01
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information​


Felanmälan

0240-66 01 03