Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Snöröjning och halkbekämpning

Det är mängden trafik på våra gator, vägar och gång- och cykelbanor som styr hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning.
Vi snöröjer normalt när det kommer ca 10 cm snö. Det kan ske även vid mindre mängd beroende på omständigheter före och efter snöfall. Gång- och cykelvägar samt vissa parkeringar röjs vid 4-5 cm.

Prioritering

  1. Bussgator, matargator och större gång- och cykelvägar
  2. Övriga gator och vägar

Vem har ansvar för snöröjningen

  • Kommunen
  • Trafikverket
  • Vägföreningar
  • Fastighetsägare

Kommun

Kommunen ansvarar för snöröjningen i tätorterna Smedjebacken och Söderbärke förutom Bärkevägen, Kyrkogatan och Hedgatan. Kommunen ansvarar även för snöröjningen i Vad, Malingsbo, Harnäs och Silfhyttan, samt del av Gruvfogdevägen i Hagge.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för de större vägarna i kommunen, vägarna utanför samhällena, samt genomfarter enligt nedan.

I Söderbärke har trafikverket ansvaret för genomfarten (Bärkevägen) inklusive trottoar och Kyrkogatan.
 
Genomfarten i Harnäs väg 615, Harnäsvägen.

Genomfarten i Vad väg 673 inklusive gång och cykelbanan.

Vägens vinterklass avgör hur snabbt den ska bli plogad och om den ska vara snöfri eller inte efter snöfall. Trafikverket prioriterar först högtrafikerade vägar. Här nedan kan du läsa mer om vad de olika vinterklasserna innebär.

När plogar Trafikverket?

Här kan du läsa om när trafikverket plogarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägföreningar

Ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen.
I Söderbärke ansvarar vägföreningen för snöröjningen på Hedgatan.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och sanda på gångbanorna utanför huset. Observera att snö från tomt, gårdsinfart eller liknande inte får läggas ut på gatumark eller annan allmän plats.

Sandpåsar

På olika platser i kommunen finns sandpåsar(1,5 l) att hämta. Behöver du mer sand än 1,5 l kan du köpa en hink (12 l) på Väderbacken i Morgårdshammar för 25 kr eller 10 kr om du har egen hink med dig

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-18
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Bärkehus AB
Driftchef mark
Tfn: 0240-66 05 09

Frågor om sandpåsar
Arbetsledare
Tfn: 0240-66 04 54