Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Trafiksäkerhet

Hastigheten inom Smedjebacken och Söderbärkes tätorter är 40 km/h.​

Klipp häcken

Foto: A-M Kraft

Rätt fart i Smedjebacken

Kommunstyrelsen beslutade i sitt sammanträde den 5 juni 2012, §69, att anta föreskrift 2061 2012:20 och 2061 2012:21 om högsta tillåna hastighet 40 km/h inom tätorterna Smedjebacken samt Söderbärke.

Enligt forskning vet vi att hastigheter över
38 km/h innebär i nio fall av tio att den oskyddade trafikanten med största sannolikhet omkommer vid kollision med fordon.

30 km/h kommer även fortsättningsvis enbart att användas på väldigt korta sträckor där det verkligen behövs så som vid skolor.

Buller och utsläpp

Att kommunen beslutat att sänka bashastigheten till 40 km/h har inte bara ökat trafiksäkerheten. I och med att hastigheten inom tättbebyggt område minskat har kommunen även tagit ett större ansvar för koloxidutsläppen men även vad det gäller buller. En sänkning av hastigheten med 10 km/h reducerar bullernivåer med ca 2 dba.

Trafiken i villaområden

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Läs mer under Fri sikt i korsningaröppnas i nytt fönster

Under förutsättning att gatan i bostadsområdet är minst 4,5 m bred går det att söka tillstånd att få ställa ut blomlådor för att minska bilarnas hastighet. Läs mer om vilka villkor som gäller och hur det går till under Placera ut blomlådoröppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240-66 05 10

tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

Felanmälan
0240-66 01 03