Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Häckar och buskage

Träd, häckar och buskage på villatomter och andra fastigheter utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Du som fastighetsägare har ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Tänk på att: Häckar, buskar och liknande inte får skymma sikten för bilförare och andra trafikanter som närmar sig vägkorsningen där du bor.

Tänk på att grenar som skymmer gatubelysning, vägmärken eller gatunamn ska klippas bort.

Om olyckan skulle vara framme kan du ställas till svars enligt Plan- och bygglagen.

Enligt 3 kap 17 § Plan- och bygglagen anges bland annat: "Tomter ska, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."

Du som har utfart mot gatan:

Klipp häcken

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över körbanan inom markerad sikttriangel.  Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- eller cykelväg bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över körbanan, i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll.

Du som har tomt intill gatan:

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över en gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

Den fria höjden som krävs:​

¤ Över gångbana: minst 2,5 meter
¤ Över cykelväg: minst 3,2 meter
¤ Över körbana: minst 4,5 meter
Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgränsen, ofta mer.Det gäller att ta reda på hur mycket träden breder ut sig när de når full utveckling. Häck - och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240-66 05 10

tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

Felanmälan
Tfn: 0240-66 01 13