Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vägsamfälligheter/vägföreningar

Information om vägföreningar

Bidrag för upprustning och drift ska i första hand sökas hos trafikverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster För större reparationer av engångskaraktär kan upprustningsbidrag utgå med upp till 80% av kostnaden. Ansökan till trafikverket ska bifogas ansökan om kommunalt bidrag.

För att vägbidrag ska betalas ut av kommunen krävs att en fysisk och en ekonomisk redovisning samt protokollet från årsmötet inlämnas till tekniska kontoret för varje år.

Uppgifterna tillsammans med ansökningsblankett ska skickas in före 1 mars för att bidrag ska kunna utgå för kommande år. Detta gäller både drift- och upprustningsbidrag.

Förstagångsansökan

Bidrag betalas ut i efterhand, det vill säga, bidrag för 2019 enligt följande:

Det är förstagångsbeviljat 2018, då betalas det ut tidigast december 2019, därefter årligen.

Tänk på att antalet fastboende/fritidsboende liksom vägsträcka och statligt bidrag påverkar uträkningen av det kommunala driftbidraget, därför är det viktigt att uppgifterna är korrekta.

Förutsättningen för kommunalt bidrag är minst 500 m väglängd beräknat till fastboende. Väglängd ska räknas endast fram till sista fastboende, så även på stickvägar.

Blanketter som ska lämnas in

1. Ekonomisk redovisning

2. Fysisk redovisning

3. Protokoll från årsmöte

Lämnas inte dessa uppgifter in riskerar föreningen att bidraget uteblir.

Regelverket för kommunalt bidrag är under översyn, och kan komma att ändras.

Blanketter finns att hämta här

Du kan fylla i blanketten direkt på din dator. Men det går inte att skicka in blanketten elektroniskt, eftersom du måste skriva ut den och skriva under den.

Blanketter skickas till:

Smedjebackens kommun
Tekniska kontoret
777 81 SMEDJEBACKEN

Du kan maila oss för övriga frågor om vägförening på: vagforening@smedjebacken.se


Vanliga frågor

Driftkostnaden för vägen bör ligga på beräknat belopp*/meter väg och år. (Beräknat belopp*/meter väg, beräknat på 80% av kostnad) *Baseras på trafikverkets kalkyler. Då ingår snöröjning, halkbekämpning samt sommarväghållning med dikning, hyvling mm. Dock inga större investeringar.

Vid lantmäteriets förättningar räknar de ut andelstal i ton/km. Det vill säga om du bor permanent får du tilldelat 1 andel i anläggningen och fritidsboende får 1/3 andel.

Har någon lastbil eller dyligt bör personen få en högre andel. Även skogsägare och lantbrukare som använder vägen bör ingå med ett andelstal. Brukligt för skogsägare är 1 del per 90 hektar.

Anders Eriksson / Fastighetstekniker


Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn : 0240-66 05 10
Fax: 0240-66 01 01
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

För frågor om vägförening
Anders Eriksson
Tfn: 0240-66 01 88
vagforening@smedjebacken.se

Felanmälan gator
Tfn: 0240-66 01 13

Mer information