Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Tillstånd för enskilda avlopp

Utanför de kommunala verksamhetsområdena måste man ha tillstånd för att få uppföra en avloppsanläggning.

Tillstånd söker du hos miljö och byggnadsnämnden. Vilken typ av anläggning man får uppföra beror på de lokala förhållanden som markens beskaffenhet, närhet till vattentäkter och vattendrag.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ditt avlopp uppfyller kraven.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ditt avlopp uppfyller kraven.

Fotodokumentation vid anläggande av enskilt avlopp

Ett krav i tillståndet för enskilt avlopp är att foton ska tas under anläggnings-arbetets olika skeden. Så snart anläggningen är färdig ska fotodokumentationen skickas till miljö-och byggkontoret tillsammans med ifylld entreprenörsrapport. Läs mer om fotodokumentationen härPDF (pdf, 432 kB).

Små avlopp

Många små avlopp i Smedjebackens kommun är så gamla att de är ett hälso- och miljöproblem. De behöver rustas upp. Miljö- och byggkontoret på Smedjebackens kommun gör nu en insats för att fler små avlopp ska få en godtagbar rening.

Små avlopp utan tillräckligt bra rening kan ge negativa hälso- och miljöeffekter. Smittämnen som finns i avloppsvatten kan göra människor och djur sjuka, utsläpp från dåliga avlopp kan hamna i den egna eller grannens dricksvatten eller förorena badplatser som ligger nära. Dessutom bidrar de näringsämnen som finns i det utgående vattnet, till övergödning i sjöar och vattendrag.

Många fastighetsägare känner inte till vilket ansvar de har och vad som är ett godtagbart avlopp. Alla fastighetsägare måste enligt lag åtgärda avlopp som inte uppfyller lagens krav. Se checklistaPDF (pdf, 420 kB) hur man kan bedöma sitt avlopps status.


Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken