Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

Om du tänker anlägga eller ändra en avloppsanläggning behöver du tillstånd från kommunen.

Ansökan/anmälan ska bland annat innehålla uppgifter om anordningens utformning, avstånd till vattentäkter, ytvatten och grundvatten och uppgifter om den entreprenör som kommer att anlitas.

Till ansökan/anmälan ska även en situationsplan bifogas som bland annat anger fastighetsgränser, byggnader på fastigheten, anordningens läge samt avstånd till vattentäkter och ytvatten.

Närmare uppgifter om vilka uppgifter och bilagor som ska finnas med i ansökan/ anmälan anges på blanketten för enskilt avlopp.

Kostnader
Kostnad för anmälan eller omprövning av enskilt avlopp debiteras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                       Malmgatan 14, Smedjebacken