Kommun och politik

Publicerad den

Nytt LSS-boende byggs på Kyrkogatan under 2020

I investeringsbudgeten för nästkommande år är en de prioriterade punkterna byggnation av ett nytt LSS-boende. Samhällsbyggnadsutskottet har nu gett Bärkehus i uppdrag att under 2020 bygga ett boende med 10 lägenheter på Kyrkogatan 63.

höghus

Tanken med det nya boendet är att det ska vara anpassat för personer med lättare stödbehov.

-Det har varit en efterlängtad lösning ett längre tag. Det känns fanatiskt bra att vi nu kommer till skott och bygger, jublar Omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren.

Man har utrett möjligheterna att bygga om befintliga kommunala lokaler men dragit slutsatsen att ett nybygge är bästa lösningen. Valet har nu alltså fallit att göra detta på den kommunalägda tomten på Kyrkogatan 63.
- Ett jättefint centralt läge med hästar betandes utanför fönstret, kommenterar Bärkehus ordförande Ingemar Hellström.

Tanken är att markarbetet ska påbörjas efter vintern och att lägenheterna ska vara redo för inflytt kring årsskiftet 2020–2021. 10 lägenheter planeras det bli i fastigheten som väntas kosta 20 miljoner kronor att uppföra.

Skriv tabellbeskrivning här

 

Sidan senast uppdaterad: