Barn och utbildning

Publicerad den

Avgiftskontroll
av familjers barnomsorgsavgifter

Efter beslut i Familje- och utbildningsnämnden
kommer Smedjebackens kommun att genomföra en avgiftskontroll av familjers barnomsorgsavgifter.

Vid kontrollen jämförs den inkomst ni angett till kommunen med hushållets taxerade inkomst från Skatteverket.
Under 2021 kontrolleras de barnomsorgsavgifter som betalades 2019.

Sidan senast uppdaterad: