Kommun och politik

Publicerad den

Kommunfullmäktige 2021-02-22

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 22 februari 2021, klockan 18.00 i kommunhuset Smedjebacken. På grund av coronapandemin kommer mötet hållas digitalt.

Ärende1.

Demokrati 100 år
Dnr 2021/00080 k

Föredrag av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokrati 100 år


2.

Information om kommunens arbete med coronapandemin
Dnr 2020/001703.

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser
Dnr 2020/000864.

Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård
Dnr 2020/004985.

Avsägelse ledamot i familje- och utbildnings-nämnden (S)
Dnr 2021/000846.

Avsägelse ordförande familje- och utbildnings-nämnden (S)
Dnr 2021/000147.

Avsägelse ersättare familje- och utbildnings-nämnden (S)
Dnr 2021/000598.

Avsägelse ersättare kommunstyrelsen (S)
Dnr 2021/00002Handlingar kommunfullmäktige 2021-02-22länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: