Barn och utbildning

Publicerad den

Positiv utveckling av skolresultaten i Smedjebacken

Skolan i Smedjebackens kommun har sedan år 2014 haft en positiv utveckling gällande både meritvärdet för eleverna som går ur årskurs 9, och behörigheten till gymnasiet.

Från att tidigare tillhört den grupp av kommuner med en mindre andel elever i åk 9 som var behöriga till olika program på gymnasiet placerar sig nu Smedjebacken bland dem i toppen. Det visar nya siffror som familje- och utbildningsförvaltningen tagit fram.

- Maria och hennes gäng har gjort ett fantastiskt arbete under de senaste åren som uppenbarligen gett resultat. Tittar vi på behörigheten till gymnasiet syns den positiva utvecklingen tydligt när vi jämför oss med de andra kommunerna i landet. På den punkten har vi gått från rött till grönt, säger Matilda Kilström, ordförande för familje- och utbildningsnämnden.

Historiskt fina siffror på Bergaskolan

Även när det gäller meritvärdena för årskurs 9 har en positiv utveckling skett. De senaste åren har meritvärdena legat på en stabil nivå som innebär att Smedjebacken placerar sig ovan mittsträcket i jämförelse med andra kommuner:
- Vi har en mycket väl fungerande ledningsgrupp för förskolan och skolan där det bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen. Bergaskolan nådde sitt hittills högsta meritvärde våren 2020 för årskurs 9 vilket är helt fantastiskt, säger Maria Ronsten, förvaltningschef familje- och utbildningsförvaltningen.

Maria och Matilda konstaterar båda två att även om utvecklingen gått framåt finns det saker som kan förbättras:
- När de gäller de områden där vi ser någon form av problematik har förvaltningen fått ett tydligt uppdrag kring att titta på vilka åtgärder som är relevanta att arbeta med för att komma vidare. I det arbetet behöver vi tänka långsiktigt, både för verksamhetens och elevernas skull, avslutar Matilda.

Sidan senast uppdaterad: