Omsorg och stöd

Publicerad den

De långsiktiga målen i äldreomsorgssatsningen fastslagna

2030 ska all omsorgspersonal jobba heltid. Det är det nyligen fastslagna långsiktiga målet i omsorgens äldreomsorgssatsning.

Omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren samt vice ordförande Johan Reyier

Den omfattande Äldreomsorgssatsningen som inletts i år syftar till att öka kvalitén inom omsorgsverksamheten på både kort och lång sikt. Satsningen är en av de största posterna i årets budget, och kommer så vara de kommande åren.
På sitt senaste sammanträder fastslog omsorgsnämnden den långsiktiga målsättningen som satsningen siktar på att uppfylla:

- Detta är en satsning på personalen som innebär att vi som arbetsgivare ska ge förutsättningar för att alla ska orka jobba heltid. Ett bra schema och mer tillsvidare anställd personal i stället för osäkerheten med en timanställning. Personalen ska kunna leva på sin lön vare sig du är ensamstående eller är i ett förhållande, säger omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren.

Målen i äldreomsorgssatsningen

  • 2021: All personal får en heltidsanställning.
  • 2022: Max 5 procent timvikarier.
  • 2023: Högst 7,5 procent sjukskrivningar.
  • 2024: 100 procent utbildade undersköterskor.
  • 2025: Minst 80 procent av omvårdnadspersonalen arbetar heltid.
  • 2030: 100 procent av omvårdnadspersonalen arbetar heltid.

Sidan senast uppdaterad: