Kommun och politik

Publicerad den

Vi uppmärksammar Demokrati 100 år

I år 2021 fyller Sveriges Demokrati 100 år. Det uppmärksammar Smedjebackens kommun under året och deltar tillsammans med andra aktörer i Dalarna i demokrativeckan, 3-10 juni.

Demokrativecka i Dalarna 

Smedjebackens kommun deltar genom att skriva under den demokratideklaration som visar att vi tar ställning för allas lika värde, grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatens principer. En fungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, engagemang och ett aktivt deltagande i demokratin. Vi tar avstånd från diskriminering, främlingsfientlighet, extremism, rasism och korruption.

Deklarationen skrivs under av kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson den 3 juni och gör det tillsammans med bland annat landshövding Ylva Thörn och ett flertal andra kommunen.

Under året har kommunen åtagit sig att utföra vissa åtagande som hör ihop med demokrati. Förutom deklarationen, ska medborgardialoger utföras i olika former, Öppna upp för medborgarservice med kommunalvägledning i Söderbärke, erbjuda vägledning på olika språk. Uppmärksamma demokrati 100 år på hemsidan och i våra sociala medier. Vi lyfter vikten internt att vi alla är demokratibärare och demokratiambassadörer i våra olika roller i kommunen. Carin Runeson, kommunfullmäktiges ordförande var med på Morgonsoffan och pratade om demokrati och rösträtt den 28 april, sändningen går att se på vår hemsida

Smedjebackens kommun under demokrativeckan

3 juni signering av demokratideklarationen Carin Runeson, kommunfullmäktiges ordförande

7 juni 14.00 – 15.00 Nationella minoriteter och alla människors lika värde

Digitalt seminarium med Anne Seppänen, Kulturchef och samordnare för finskt förvaltningsområde i Smedjebackens kommun, samt Birgitta Laszlo, samordnande i frågor kopplat till Nationella minoriteter på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Riktar sig till beslutsfattare i offentlig förvaltning, men är öppen för alla.
Arr: Smedjebackens kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län

länk till kommer att finnas på https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/demokrativecka Länk till annan webbplats.

Onsdag den 9 juni kl. 16-17, Förd av en god stjärna – Selma Lagerlöf, nyskapande

Selma Lagerlöf och kvinnors rösträtt, ”Sagotanten Selma Lagerlöf” har hon kallats sedan början på 1900-talet. Selma Lagerlöf är den av våra svenska klassiker som läses mest globalt idag, nu är det dags att även se Selma som den föregångare hon var för kampen för den lilla människan, för kvinnors rösträtt och för stavningsreformen. Annacari Jadling-Ohlsson föreläser.

Du kan delta på plats, max 25 personer, anmälan till biblioteket på telefon: 0240-66 02 80 eller via på Smedjebackens kommuns YouTube-kanal Länk till annan webbplats.

Arr: Werner Aspenströmbiblioteket, Smedjebackens kommun

3-10 juni Utdelning av Demokratipåsar för barn & unga under bibliotekets öppettider 3-10 juni

På Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken och på Söderbärke bibliotek

Demokrativeckan fler aktiviteter och evenemang

Under demokrativeckan erbjuds ett brett utbud av aktiviteter/evenemang som du kan ta del av på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.. Demokrativeckan arrangeras av Länsstyrelsen Dalarna


Sidan senast uppdaterad: