Kommun och politik

Publicerad den

Vi står upp för en stark demokrati

3 juni signerade Carin Runeson, ordförande i kommunfullmäktige, demokratideklarationen som innebär att Smedjebackens kommun står upp för en starkt demokrati, allas lika värde, grundläggande fri- och rättigheter med mera. Under året firar demokratin i Sverige 100 år och det uppmärksammar vi under året med olika åtagande.

Carin Runeson signerar deklarationen för en stark demokrati

Deklarationen som Carin signerat tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och flertalet kommuner och andra aktörer i länet, totalt 17 st, det innebär att:

Smedjebackens kommun värnar om alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatens principer. En fungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, engagemang och ett aktivt deltagande i demokratin. Vi tar avstånd från diskriminering, främlingsfientlighet, extremism, rasism och korruption.

I samband med signeringen startar Demokrativeckan upp i länet och i Smedjebackens kommun kan du delta i evenemang under veckan:

 

Åtagande under 2021

Under året har kommunen i samband med signeringen lovat att genomföra olika uppgifter både i kommunens verksamhet, ut till våra medborgare och att uppmärksamma demokrati i olika kanaler.

Bland annat att vi lyfter vikten av att värna demokratin och att vi är demokratiambassadörer i våra olika yrkesroller, utbilda personal i diskriminering och kränkande särbehandling, utföra medborgardialoger och öppna upp medborgarservice i Söderbärke, erbjuda vägledning på annat språk och uppmärksamma demokrati 100 år i våra kommunikationskanaler.

Sidan senast uppdaterad: