Uppleva och göra

Publicerad den

Utvecklingen av Herosfältet går in i nästa fas - samråd kring utvecklingsplan under hösten

Sedan 2018 pågår ett omfattande projekt med att utveckla Herosfältet i Smedjebacken.
Arbetsgruppen som leder detta har nu tagit fram en utvecklingsplan som ska ligga till grund för samråden som hålls under hösten.

Kontentan av tidigare samråd, dialoger och undersökningar har visat att fokus ligger i att utveckla det redan befintliga på området kring Herosfältet. De olika föreningarna pekar på ett behov av upprustning av befintliga lokaler.

Arbetsgruppen har tagit särskilt hänsyn till de synpunkter från samråden som pekat på hur man kan öka tryggheten vid Herosfältet. I det arbetet har arbetsgruppen strävat efter att dels finna bättre lämpade trafiklösningar och belysning, dels ytterligare gång och cykelvägar.

Företaget VB-padel har tecknat arrendeavtal med Smedjebackens kommun om plats på Herosfältet. Efter att ha övervägt alla olika aspekter kring hallens tänkta placering finns ett förslag nu inkluderat i utvecklingsplanen.

Arbetsgruppens framtagna utvecklingsplan innehåller en prioriteringsordning av utvecklingsområden som kommer ligga till grund för de kommande samråden.

Det första öppna samrådet hålls den 13 september kl 18:00 i Folkets Hus.
Föranmälan krävs. Varmt välkomna att anmäla er och skicka in synpunkter till heros@smedjebacken.se.

Vidare kommer flera öppna samråd hållas, även enskilda träffar med föreningar och olika intressegrupper.

Sidan senast uppdaterad: