Kommun och politik

Publicerad den

Rapport kring ungas hälsa under pandemin sammanställd av feriearbetare

Hur har ungdomar i Smedjebacken mått under pandemin? Det åtog sig Erik Pålsson, Ida Cyrillus, Oskar Holmqvist och Vilma Henriksson att försöka ta reda på under sin 2 veckor långa feriejobbstid i Smedjebackens kommun.

Erik Pålsson med rapporten

Feriejobb kanske oftast kopplas samman med trädgårdsskötsel och gräsklippning. Faktum är dock att kommunen erbjuder en rad spännande och annorlunda feriejobb till våra ungdomar. En av dessa är den folkhälsorelaterade tjänsten som alltså Erik, Ida, Oskar och Vilma i år fick utföra.
Uppdraget var att under 2 veckor undersöka hur traktens ungdomar påverkats av pandemin.

Kvartetten valde att genomföra en undersökning via sociala medier där 43 ungdomar deltog, samt 8 djupintervjuer. Slutligen sammanställde man alltsammans i en rapport.

Rapporten

Rapporten visar bla en spridd bild där många känt sig negativt påverkade av pandemin, medans andra känt att de förändrade levnadsvanorna givit lugn och ro. Många upplevde en mer stillasittande tillvaro, medans andra rörde på sig mera.

Synen på distansundervisning var också en central del av undersökningen. Detta var något som merparten upplevt som negativt. Man upplevde att et var svårare att få till diskussioner med kamrater, och att kunna hjälpa varandra.

Saknar spontant umgänge

Vad tycker rapportförfattarna själva då? Ja en slutsats de dragit efteråt var att svaren i rapporten sammanföll väl med deras egen upplevelse av pandemin. Man har saknat spontant umgänge och resor.

2 veckors feriearbete är nu över och de 4 är nöjda över sitt arbete. Och kommunen som arbetsgivare är något dom kan tänka sig att återvända till.

Kommunchef Susanne Hedman Jensen fanns på plats på ungdomarnas sista arbetsdag och var nöjd och imponerad över insatsen:

- Gänget har gjort ett kanonjobb. Att få en sån här sammanställning av pandemin är guld värd för oss i vårt förbättringsarbete och för framtida utvärderingar, avslutar Susanne.

Sidan senast uppdaterad: