Barn och utbildning

Publicerad den

Gröna siffor för kommunens skolresultat

Skolresultaten i kommunen pekar stadigt uppåt. Meritvärdena för de elever som slutar årskurs 9 ligger under de senaste åren på en stabilt högre nivå än tidigare och samma utveckling har skett gällande gymnasiebehörigheten.

Matilda och Jonas gläds åt resultaten inom skolan i Smedjebacken

På Bergaskolan (årskurs 7–9) syns bland annat en mycket god utveckling av meritvärdet för åk 9 sedan 2015 vilket starkt bidragit till de kommunövergripande goda resultaten.
Resultaten glädjer familje- och utbildningsnämndens ordförande Matilda Kilström:

- Det har gjorts ett jättejobb med detta senaste åren och det syns i resultaten. Under tre år har Smedjebacken varit en av de 25 procent bästa kommunerna i landet gällande gymnasiebehörigheten, säger Matilda Kilström.

Sedan 2018 har cirka 90 procent av eleverna på högstadiet haft slutbetyg som gett behörighet till gymnasiet. Under åren 2015–2017 låg motsvarande siffra på 74–78 procent.
Jonas Fors är rektor för årskurs 7–9 och aktar sig för att ta åt sig för mycket av äran för resultaten då han tillträdde först 2019. Istället pekar han på en röd tråd genom hela kommunens arbete inom skolan som en avgörande faktor:

- Man jobbar med en helhet i skolan i Smedjebackens kommun. För naturligtvis är det ju så att de som nu presterar bra på högstadiet, de kommer ju från andra skolor i kommunen dessförinnan, förklarar Jonas.

På Bergaskolan jobbar man även systematiskt med att individanpassa delar av studierna för att kunna hjälpa så många som möjligt att finna arbetsro, något som Jonas också tror är en stor del i de fina resultaten. Dessutom så har man infört kom-ikapp-tid för elever som har av olika anledningar har restuppgifter:

- Vi har ordnat så det finns lokalmässiga möjligheter att jobba i mindre grupper. Vissa elever kan ha ett behov av att gå undan, och då ska dom kunna göra det. Vi har även möjlighet att skärma av inne i klassrummen vilket kan göra mycket för arbetsron. Lärarna gör verkligen ett jättejobb med varje enskild elev och vi vill kunna vara flexibla för deras skull, avslutar Jonas Fors.

Sidan senast uppdaterad: