Omsorg och stöd

Publicerad den

Utbildningssatsning kring demens inom äldreomsorgen

All personal inom äldreomsorgen får ta del av en demensutbildning/fortutbildning under hösten 2021 till hösten 2022.

Anhörigsamordnare/demensvårdsutvecklare Lena Eriksson håller i utbildningen tillsammans med undersköterskan Annica Sundmark som har specialkunskap inom demens. Utbildningen innehåller grundkurs i demens och bemötande vid demenssjukdom samt filmklipp, fallbeskrivningar och diskussioner. Möjligheter finns även att påbörja ett utvecklingsprojekt i sin egna verksamhet. Utbildningen sker halvdagar vid fyra tillfällen.
Demensteamet var under vecka 39 först ut med att slutföra utbildningen.

Sidan senast uppdaterad: