Kommun och politik

Publicerad den

Samhällsbyggnadsutskottet 21 december

Beslut om upprustning av köken på två förskolor och 55 000.kr i byutvecklingsmedel till Söderbärke hembygdsförening. Det var två av besluten som fattades på Samhällsbyggnadsutskottets (SBU) sammanträde 21 december.

Markförsäljning Söderbärke

Stig Anderssons Åkeri i Söderbärke vill expandera i anslutning till sin industrimark och har därför lämnat in en förfrågan om att få köpa ytterligare del av den detaljplanelagda industritomten kommunen äger.

Vid beräkning av markpris för aktuellt område har hänsyn tagits till att kommunen behöver bygga lokalgata genom området och att denna kostnad fördelas per kvadratmeter.

Markpris för detaljplanerad industrimark är 40 kr/kvm plus gatuavgift på 39 kr ger ett totalpris på 79 kr/kvm. Förfrågan är på 2 400 kvm och köpeskillingen uppgår då till 189 600 kr.
- Kommunen har en bra beredskap för detaljplanelagd industrimark. Det finns fler intressenter för framtida etableringar också, säger Fredrik Rönning, SBU:s ordförande.

Samråd RV 66

SBU har svarat på Trafikverkets kompletterande samråd för ombyggnad av väg 66, delen genom Söderbärke. I samrådet presenterar man en lösning för korsningen i Söderbärke med cirkulationsplats:
- Vi är jättepositiva till att Trafikverket ändrat sig och föreslår cirkulationsplats. Detta är jättebra ur en tillgänglighetssynpunkt. I förslaget finns även med att de två industriområdena i Söderbärke ska sammanföras via en väg, säger Fredrik Rönning.

Investeringsmedel till kök på förskolor

Miljö & Byggs livsmedelsinspektör har granskat köken på förskolorna varpå det framkommit behov av förbättringsåtgärder på köken i Hattstugans och Skogsgläntans förskolor.

Tekniska avdelningen har beräknat och kommit fram till en initial kostnad på 1,5 mkr som SBU beslutade att godkänna. Båda förskolorna har produktionskök där maten lagas på plats.

Hyresavtal Hamnkiosken

Smedjebackens båtklubb kommer ges tillstånd att hyra före detta Hamnkiosken. Det beslutades på SBU:s sammanträde. Planen är att delvis hyra ut lokalen till handlare med sommaröppet.
- Det är roligt att hamnområdet fortsätter utvecklas. Båtklubben gör ett oerhört bra arbete som är viktigt för hela kommunen. Inte minst med cafét o ställplatserna, säger Fredrik Rönning.

Byutvecklingsmedel till Söderbärke hembygdsförening

SBU beslutade att anslå 55 000.kr till Söderbärke hembygdsförening från medel för byutveckling. Pengarna ska gå till renovering av fasaden på hembygdsgården. Föreningen går in med 60 000.kr själva i projektet. Totalt har 16 föreningar tagit del av byutvecklingsmedel under 2021.

Ny teknisk chef

Anställningsprocessen med att ersätta teknisk chef Sören Nord har avslutats. Sören blir pensionär och Anders Danielsson ansluter som ny teknisk chef. Anders kommer från en anställning hos NCC och börjar 1 mars. Han har jobbat i kommunen tidigare som gatuchef.
Tekniska avdelningen ombesörjer frågor som rör park, gata, fastigheter och markfrågor.

Sidan senast uppdaterad: