Kommun och politik

Publicerad den

Dialogturné 2022 avslutad – tack för ert engagemang!

Under tisdagen (10/5) avslutades dialogturnén som pågått under våren med ett besök i Gubbo Folkets Hus. Under fem tisdagar har vi tillsammans med er diskuterat hur vi kan göra byarna och kommunen i stort ännu bättre.

Efter att ha legat på is under dryga två år på grund av pandemin kunde så äntligen Smedjebackens kommuns dialogarbete starta upp igen under våren.

Under fem tisdagar i april/maj besöktes i tur och ordning Harnäs, Malingsbo, Söderbärke, Björsjö och Gubbo.

Tjänstemän från kommunen har i samtal med besökarna stött och blött stora och små frågor, både kring kommunen i allmänhet och den specifika byn i synnerhet. Synpunkterna har vi sedan tagit med oss för att ta med i det fortsatta arbetet framåt. Vissa frågor kan behandlas på kort sikt, andra på längre.

- Medborgardialoger är ett utmärkt verktyg för kommunen att använda för direkt återkoppling från medborgarna kring frågor som rör just deras specifika del av bygden. Synpunkterna som kommer in samlas upp och blir byggstenar i fortsatt arbete med budgetplanering och översiktsplan, säger kommunalråd Fredrik Rönning som medverkat på samtliga turnéstopp.

Här följer en redogörelse av de synpunkter som kom in på Dialogturnén:

Harnäs

5/4 inleddes dialogturnén med ett besök i Harnäs klubbstuga.
Förutom tjänstemän från kommunen medverkade Mikael Oscarson, projektledare från Trafikverket som informerade kring hur planerna ser ut för de åtgärder som ska göras i framtiden kring byn vid bl.a. utfarten till Riksväg 66.

Följande synpunkter inkom i dialogen med besökarna i Harnäs:

Saker man tyckte vad bra med Harnäs:

 • Byalaget gör ett bra jobb med bystugan/idrottsplatsen
 • Harnäs IF
 • Nyöppnad cykelverkstad
 • Fina vandringsleder
 • Förskolan
 • Bra mix av generationer som bor här
 • Närheten till Ludvika

Saker man tycker kan bli bättre:

 • En ny uppdaterad lekplats skulle behövas
 • Större spridning på engagemanget. Stort ansvar vilar på några få kring byn
 • En del buskörning vid idrottsplatsen som inte är bra. Hög musik spelas
 • Vägunderhållet i byn

Följande upplever man som bra med Smedjebackens kommun:

 • Ekonomin
 • Välskött
 • Bymiljonen/Gilla Rörelse
 • Lätt att få tag på tjänstemän
 • Bra med initiativ till bydialog

Saker som kan bli bättre med kommunen:

 • Vägarna under all kritik på vissa ställen
 • Äldreboende i Harnäs?
 • Skulle vara bra med en gång-cykelväg mot Ludvika
 • Flexbussar skulle vara bra

Malingsbo

12/4 rullade turnén vidare och stannade till för en kväll i Malingsbo bygdegård.

Följande synpunkter inkom i dialogen med besökarna i Malingsbo:

Saker man tyckte vad bra med Malingsbo:

 • Naturen och miljön
 • Vandringslederna
 • Människorna
 • Djurlivet precis in på knuten
 • Kultur, herrgården i kyrkan
 • Bygdegården
 • Aktiva företag

Kan bli bättre med Malingsbo:

 • Återvinningscentralen, flytta den bortom där paviljongen stod tidigare
 • Saknas fiber i byn
 • Vandringsleder Kloten. Järnskrot i vägen på delar av leden
 • Skoterleder kanske skulle finnas. Använda vandringsleder för skoter- och skidåkning vintertid.
 • Död skog borde tas bort av skogsägare efter barkborrarnas framfart.
 • Bedrövlig asfalt i hela byn
 • Lekplatsen saknar belysning saknas. Behöver även rustas upp
 • Äldreboende behövs
 • Gatubelysning behöver ses över
 • Mobiltäckningen
 • Boulebana saknas
 • Sophanteringen är dålig
 • Vandringsleder behöver ses över
 • Kommunikationer kan bli bättre
 • Skippa vindkraftverk framöver
 • Låt även gymnasieelever få skolskjuts

Följande upplever man som bra med Smedjebackens kommun:

 • Ekonomin
 • Natur, värdena i kommunen
 • Förskolan!
 • Positiv utveckling
 • Bymiljonen/föreningsstöd
 • Korta beslutsvägar
 • Lätt att bygga
 • Vandringsleder
 • Äldreomsorgen
 • Ett bra bemötande

Saker som kan bli bättre med kommunen:

 • Vandringsledernas markering
 • Fiberutbyggnad
 • Väghållningen
 • Inga vindkraftsverk
 • Sänk skatten!

Söderbärke

19/4 slog Söderbärke Folkets Hus upp portarna och välkomnade turnégänget till fika och samtal. Förutom kommunala tjänstemän medverkade Mikael Oscarson, projektledare från Trafikverket som informerade om det omfattande arbetet med 2+1 vägen som de kommande åren ska byggas mellan Fagersta och Ludvika, och hur det påverkar Söderbärke.

Följande synpunkter inkom i dialogen med besökarna i Söderbärke:

Saker man tyckte vad bra med Söderbärke:

 • Naturen
 • Människorna
 • Söderbärkeparken
 • Affärerna som finns
 • Utegymmet
 • Vårdcentralen
 • Föreningslivet
 • Att man kan gå i skola ända upp till gymnasiet börjar i byn
 • Söderbärkemöljan
 • Aktivitetshallen
 • Bilbingon
 • Konst i påsk

Kan bli bättre med Söderbärke:

 • Mer liv i parken
 • Bättre kommunikationer
 • Mer resurser till skolan
 • Mer aktiviteter för barn och unga
 • Utveckla badplatsen Hagudden
 • Badet i Larsbo skulle behöva bli kommunalt skött
 • Rusta elljusspåret
 • Flytta återvinningsstationen
 • Inför tvättstugebibliotek
 • Återupprätta fikaplats i centrala Söderbärke
 • Hörslinga i A-salen i Folkets Hus
 • Luplinplan behövs (är en invasiv växt)
 • Utveckla Bärkevallen
 • Se över vägar (Sörängsvägen, Bergsmansvägen)
 • Erbjud lunch på Hedgården för pensionärer

Följande upplever man som bra med Smedjebackens kommun:

 • Naturen
 • God företagsanda
 • Fantastiskt med broarna i centrala Smedjebacken
 • Kommunen är bra på att prova nya saker
 • Bra utveckling av LIS-plan (tomter i sjönära lägen)
 • Bra skola och barnomsorg
 • Närheten till kommunala beslut, anställda
 • Prästabadet
 • Konsthallen Meken
 • Nybyggda LSS-boendet Granholmen, väldigt smakfullt!
 • Herosvallen
 • Werner Aspenströmbiblioteket

Saker som kan bli bättre med kommunen:

 • Bättre kommunikationer
 • Finare hållplatser
 • Slopa vindkraftsplaner
 • Bättre skolsjukts
 • Bidrag till föreningar för t.ex. nattvandrare
 • Öka tryggheten i kommunen
 • Bättre julpynt
 • Färre vargar
 • Tillgängligheten

Björsjö

3/5 var det dialogdags i Björsjös fina bystuga.

Följande synpunkter inkom i dialogen med besökarna i Björsjö:

Saker man tyckte vad bra med Björsjö:

 • Att Björsjö finns kvar
 • Naturen
 • Friluftslivet
 • Utvecklingsresurser
 • Månar om varandra

Kan bli bättre med Björsjö:

 • Fiber behövs
 • Kommunikationer
 • Sysselsättning för yngre
 • Säkra tillgängliggöra Tombo isgruva
 • Uppdatera gångbroar i byn
 • Behov av yngre engagemang i byn

Följande upplever man som bra med Smedjebackens kommun:

 • Bra skolmat
 • Smedjebackens attraktionskraft ökar
 • Bymiljonen
 • Korta beslutsvägar
 • Välskött ekonomi
 • Bra företagsklimat
 • Lätt att nå kommunala tjänstemän

Saker som kan bli bättre med kommunen:

 • Ökad satsning på Björsjö generellt
 • Bättre väghållning
 • Hjärtstartare med rabatt borde erbjudas

Gubbo

10/5 avslutades dialogturnén med ett besök i Gubbo Folkets Hus.

Följande synpunkter inkom i dialogen med besökarna:

Saker man tyckte vad bra med Gubbo:

 • Förskolan
 • Bra grannar
 • Folkets Hus
 • Höstmarknad
 • Naturen

Kan bli bättre med Gubbo:

 • En och samma person som kör sopbilen vore bra
 • Bättre gator och vägar
 • Snabbare besked i ärenden till kommunen
 • Finns en hel del trasig gatubelysning
 • Bidrag till vägföreningar, hur görs fördelningen?
 • Asfalt i Silfhyttan
 • Bättre väg i Källvassvägen, dammigt, beläggning
 • Sanera efter gruvbrytningen (vid sjön)
 • Genomfartsvägen
 • Gång-cykelväg på fler ställen

Följande upplever man som bra med Smedjebackens kommun:

 • Att ni kommunen kommer ihåg byn
 • Bra företagande
 • Sibylla
 • Hamnen
 • Bra med dialog!
 • Bra ekonomi
 • Bra styre
 • Ekonomiskt stöd vid evenemang

Sidan senast uppdaterad: