Boende och miljö

Publicerad den

Ändrade rutiner för gräsklippning under 2024

Under sommaren kommer många gräsmattor i Smedjebacken inte att klippas som vanligt. Parkenheten hos Bärkehus ska spara pengar för att få driftbudgeten att gå ihop, och därför klipper man bara med en stor gräsklippare i år.

Parkytorna har utvärderats och vissa ytor kommer att klippas som vanligt, medans andra inte kommer klippas alls. Ytor som invånare vistas på prioriteras högst, så som skolgårdar och centrala parker. Stora gräsfält där det inte är så mycket aktivitet kommer endast att klippas i mån av tid. Annars kommer dessa bara att slaghackas en gång under sommaren. Exempel på dessa ytor är gräsfälten längs med Nya Ågatan.

Sidan senast uppdaterad: