Kommunstyrelsens protokoll

Här hittar du kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsutskottets protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen vara opublicerade på hemsidan.

Kontakta förvaltningen för att ta del av äldre protokoll.

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsutskottet

Kontakt

Kansliavdelningen

Kommunsekreterare, registrator

0240-660117

0240-660118

Sidan senast uppdaterad: