Suomen kielen hallintoalue

Tapahtuma hallintoalueen tiloissa 7. toukokuuta

Smedjebackens kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2015, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

I Smedjebackens kommun har man rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 15 % invånare med finsk bakgrund.

Neuvonpito/Samråd

Det finns en samrådsgrupp som sammanträder regelbundet för att diskutera och förbättra kommunens finskspråkiga service. Samrådsgruppen består av representanter för finskspråkig verksamhet inom föreningslivet och finska församlingskretsen inom Svenska kyrkan. Finskspråkig stödperson för äldre sverigefinnar och omsorgschefen deltar också oftast på samrådsmötena. Kommunalrådet Fredrik Rönning är ordförande och samordnaren för finskt förvaltningsområde är sekreterare.

Valtiontuki/Statsbidrag

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Smedjebackens kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen.

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd samt särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska.

Sveriges nationella minoriteter är: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Kontakt

Anne Seppänen

Suomen kielen hallintoalueen koordinoija/samordnare

0240-66 02 83


Marita Karjalainen

Suomenkielinen tukihenkilö/finskspråkig stödperson

0240-66 00 29

Sidan senast uppdaterad: