Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Du är här:

Anslagstavla

 

Här är den digitala versionen av Smedjebackens kommuns officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

På denna digitala anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut.öppnas i nytt fönster


 Bild

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-20
Webbredaktör: Mona Jansson