Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-26

Protokoll från familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-26 är justerat. Den som vill överklaga beslut ska göra det inom den tid som anslaget är publicerat här. Protkollet publiceras inte på hemsidan med hänvisning till personuppgiftslagen.

 

Anslag/Bevis


Organ

FUN arbetsutskott

Paragrafer

183-202

Datum då anslaget publiceras

2018-11-26

Datum då anslaget tas bort

2018-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Centrumhuset

Ladda ner aktuellt protokoll


Sekreterare

Heléne Nyman

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-26
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information