Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-05

Protokoll från familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-05 är justerat. Den som vill överklaga beslut ska göra det inom den tid som anslaget är publicerat här. Protkollet publiceras inte på hemsidan med hänvisning till personuppgiftslagen.


Anslag/Bevis


Organ

FUN arbetsutskott

Paragrafer

13

Datum då anslaget publiceras

2019-02-05

Datum då anslaget tas bort

2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Centrumhuset

Ladda ner aktuellt protokoll


Sekreterare

Heléne NymanSidan senast uppdaterad: 2019-02-05
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information