Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-18

Protokoll från familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-18 är justerat. Den som vill överklaga beslut ska göra det inom den tid som anslaget är publicerat här. Protokollet publiceras inte här med hänvisning till offentlighet och sekretesslagen.


Anslag/Bevis


Organ

FUN arbetsutskott

Paragrafer

91-101

Datum då anslaget publiceras

2020-06-24

Datum då anslaget tas bort

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Centrumhuset

Ladda ner aktuellt protokoll


Sekreterare

Heléne Nyman



Sidan senast uppdaterad: 2020-06-24
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information