Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-24

Protokoll från familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts extra sammanträde 2020-09-24 är justerat. Den som vill överklaga beslut ska göra det inom den tid som anslaget är publicerat här. Protokollet publiceras inte här med hänvisning till offentlighet och sekretesslagen.


Anslag/Bevis


Organ

FUN arbetsutskott

Paragrafer

135-145

Datum då anslaget publiceras

2020-09-28

Datum då anslaget tas bort

2020-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Centrumhuset

Ladda ner aktuellt protokoll


Sekreterare

Heléne NymanSidan senast uppdaterad: 2020-09-29
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information