Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Kommunfullmäktige 23 november

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 23 november, klockan 18.00.

På grund av Coronaläget och de skräpta allmänna råd som gäller i Dalarnas län kommer mötet att genomföras digitalt.


Dagordning

1.

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser
Dnr 2020/00086

2.

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31
Dnr 2020/00412

3.

Investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2023
Dnr 2020/00534

4.

Budget 2021, plan 2022-2023 Smedjebackens kommun
Dnr 2020/00413

5.

Skattesats 2021
Dnr 2020/00518

6.

Borgensram 2021 kommunkoncernen
Dnr 2020/00567

7.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Dnr 2020/00544

8.

Taxor inom plan- och bygglagens område
Dnr 2020/00547

9.

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område
Dnr 2020/00545

10.

Avgifter omsorgsnämndens matpriser
Dnr 2020/00576

11.

Avgifter för hunddagis
Dnr 2020/00575

12.

Kulturnämndens taxor
Dnr 2020/00550

13.

Fritid - Taxor och avgifter
Dnr 2020/00489

14.

Räddningstjänsten taxor och avgifter
Dnr 2020/00493

15.

Avfallstaxa
Dnr 2020/00519

16.

VA-taxa
Dnr 2020/00520

17.

Avgifter inom gemensamma ATL-nämndens verksamhetsområde
Dnr 2020/00492

18.

Allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA 20
Dnr 2020/00563

19.

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Dnr 2020/00461

20.

Revidering länsövergripande skolskjutsreglemente
Dnr 2020/00336

21.

Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun
Dnr 2020/00539

22.

Partistöd 2021 samt redovisning 2019
Dnr 2020/00202

23.

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget
Dnr 2020/00543

24.

Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden
Dnr 2020/00582

25.

Svar på motion (C) om jämställd utbetalning av försörjningsstöd
Dnr 2019/00565

26.

Motion (M) om upprättande av strategisk lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun
Dnr 2020/00510

27.

Motion (C) handlingsplan för sucidprevention
Dnr 2020/00601

28.

Medborgarförslag - Europarådets resolution 1815 gällande elektromagnetiska fält
Dnr 2020/00451

29.

Fyllnadsval (M) - ersättare i omsorgsnämnden, gemensam ATL-nämnd och gemensam överförmyndarnämnd
Dnr 2020/00248

30.

Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S)
Dnr 2020/00441

31.

Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S)
Dnr 2020/00562

32.

Avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S)
Dnr 2020/00603

33.

Avsägelse revisor (S)
Dnr 2020/00536

34.

Avsägelse nämndeman
Dnr 2020/00586

35.

Avsägelse ersättare i kulturnämnden samt ersättare i Ekomuseum Bergslagen (C)
Dnr 2020/00588

36.

Sammanträdestider 2021
Dnr 2020/00495

37.

Delgivningar
Dnr 2020/00085

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-23
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Länk till webbsändning youtube.comlänk till annan webbplats

Handlingar ärende 1-19PDF (pdf, 22.9 MB)

Handlingar ärende 20-37PDF (pdf, 4.8 MB)