Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Kungörelse om samråd
2019-11-01

Detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget, finns tillgänglig för samråd under tiden 1 november 2019 - 13 december 2019.Anslag/Bevis


Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Paragrafer

94

Datum då anslaget publiceras

2019-10-29

Datum då anslaget tas bort

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggkontoret, Smedjebacken

Ladda ner aktuellt protokoll

2019-10-23PDF (pdf, 292.5 kB)

Sekreterare

Lena Johansson

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Vad 2:1, Näsbergetöppnas i nytt fönsterSidan senast uppdaterad: 2019-10-29
Webbredaktör: Lena Johansson

Mer information