Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Överförmyndare i samverkan 2019-09-04

Protokoll från Överförmyndare i samverkans sammanträde den 2019-09-04 är justerat. Den som vill överklaga beslut ska göra det inom den tid som anslaget är publicerat på här.


Anslag/Bevis


Organ

Överförmyndare i samverkan

Paragrafer

90-101

Datum då anslaget publiceras

2019-09-10

Datum då anslaget tas bort

2019-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Borlänge kommun

Ladda ner aktuellt protokoll


Sekreterare

Susanne RindeskärSidan senast uppdaterad: 2019-09-10
Webbredaktör: Mona Jansson

Mer information