Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Boende och miljö


Avfall

Anmälan om slagganvändningPDF (pdf, 16.3 kB) (pdf, 16.3 kB)
Anmälan om uppläggning av avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(pdf, 13.5 kB)

Avlopp

Entreprenörsrapport infiltrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Entreprenörsrapport markbäddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Entreprenörsrapport minireningsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Entreprenörsrapport sluten tanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan/ anmälan om inrättande av avloppsanläggningPDF (pdf, 414.4 kB)
Förfrågan om enskilt avlopp vid ägarbytePDF (pdf, 54.7 kB) (pdf, 54.7 kB)
Dispens slamtömningPDF (pdf, 225.8 kB) (pdf, 20.8 kB)

Ansökan omprövning av tidsbegränsat tillståndPDF (pdf, 63.8 kB)

Bekämpningsmedel

Anmälan/ansökan om tillstånd till spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostad

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom bostadsanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygga/bygglov

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om lov, skylt/ ljusanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereldstad/ rökkanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Granneintyg för byggnad/ åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning nybyggnadskarta/ förenklad nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning utstakninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning lägeskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om slutbesked/ slutbevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk beskrivning, bilaga till ansökan/ anmälan inom bygglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cisterner/Brandfarlig vara

Ansökan tillstånd hantering av brandfarliga varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hantering av brandfarlig vara förlängningPDF (pdf, 19.8 kB) (pdf, 19.8 kB)
Ansökan tillstånd hantering av explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om installation/ avinstallation av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om installation av cistern för brandfarlig vätska ovan marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om installation av cistern för brandfarlig vätska under marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Djurskydd

Ansökan om nedgrävning av hästdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsoskydd

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedel

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggingPDF (pdf, 210.6 kB)
Anmälan misstänkt matförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöfarlig verksamhet

Lokal miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 19.5 kB) (pdf, 19.5 kB)
Anmälan/ ansökan om installation av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intyg grannemedgivande värmepumpsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan krossnings- och sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sotning

Dispensansökan för att låta annan utföra rengöring (sotning)PDF (pdf, 219.1 kB) (pdf, 219.1 kB)
Sota egen fastighetPDF (pdf, 28.5 kB) (pdf, 28.5 kB)

Övrigt

Anmälan störningPDF (pdf, 84.5 kB) (pdf, 84.5 kB)
Ansökan om grävningstillståndPDF (pdf, 36 kB) (pdf, 36 kB)

 

 


 

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-22
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken

Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Tekniska kontoret
777 81 Smedjebacken
Tfn: 0240-66 00 00
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Besöksadress: Mamgatan 14,  Smedjebacken

Mer information

Öppettider:

Måndag-Fredag 8.30-15.30 Lunchstängt 12.00-13.00