Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Boende och miljö


Avfall

Anmälan om uppläggning av avfallPDF (pdf, 298.4 kB)
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfallPDF (pdf, 171.5 kB)


Avlopp

Entreprenörsrapport infiltrationPDF (pdf, 205.6 kB)

Entreprenörsrapport markbäddPDF (pdf, 366.5 kB)
Entreprenörsrapport minireningsverkPDF (pdf, 292.2 kB)
Entreprenörsrapport sluten tankPDF (pdf, 184.4 kB)
Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggningPDF (pdf, 216.9 kB)
Förfrågan om enskilt avlopp vid ägarbytePDF (pdf, 110.6 kB)
Ansökan om dispens för slamtömningPDF (pdf, 168.4 kB)

Ansökan omprövning av tidsbegränsat tillståndPDF (pdf, 184.9 kB)


Bekämpningsmedel

Anmälan/ansökan om tillstånd till spridning av bekämpningsmedelPDF (pdf, 357 kB)


Bostad

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäderPDF (pdf, 358.5 kB)
Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshusPDF (pdf, 512.6 kB)

Ansökan om bostadsanpassningPDF (pdf, 327.8 kB)


Bygga/bygglov

Ansök via Mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslovPDF (pdf, 620 kB)

Anmälan kontrollansvarigPDF (pdf, 219.1 kB)

Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 432.5 kB)
Ansökan om lov, skylt/ljusanordningPDF (pdf, 232.9 kB)
Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärdPDF (pdf, 350.5 kB)
Anmälan eldstad/rökkanalPDF (pdf, 420.7 kB)
Granneintyg för byggnad/åtgärdPDF (pdf, 343.7 kB)
Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskartaPDF (pdf, 170.8 kB)
Beställning utstakningPDF (pdf, 245.8 kB)

Begäran om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om slutbesked/slutbevisPDF (pdf, 317.8 kB)

Teknisk beskrivning, bilaga till ansökan/anmälan inom byggPDF (pdf, 217.5 kB)


Cisterner/Brandfarliga- och explosiva varor

Ansökan tillstånd hantering av brandfarliga varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hantering av brandfarlig vara förlängningPDF (pdf, 19.8 kB)
Ansökan tillstånd hantering av explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om installation/ avinstallation av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Djurskydd

Ansökan om nedgrävning av hästdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hälsoskydd

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling eller solariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om bassängbadPDF (pdf, 216.3 kB)


Livsmedel

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggingPDF (pdf, 243.2 kB)
Anmälan misstänkt matförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Miljöfarlig verksamhet

Anmälan/ansökan om installation av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intyg grannemedgivande värmepumpsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 185.5 kB)
Anmälan krossnings- och sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sotning

Ansökan om dispens att låta annan utföra sotningPDF (pdf, 219.1 kB)
Sota egen fastighetPDF (pdf, 134.6 kB)


Trafik och gator

Ansökan om grävtillståndWord (word, 177.7 kB) 

Ansökan om upprustningsbidragWord (word, 103 kB) 

Ansökan om driftbidragWord (word, 103.5 kB) 

Ekonomisk redovisning för vägföreningWord (word, 99 kB)

Fysisk redovisning för vägföreningWord (word, 104 kB)


Övrigt

Anmälan störningPDF (pdf, 142.3 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken                  Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Tekniska kontoret
777 81 Smedjebacken
Tfn: 0240-66 00 00
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Mamgatan 14,  Smedjebacken

Mer information

Öppettider:

Måndag-Fredag 8.30-15.30 Lunchstängt 12.00-13.00