Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Boende och miljö

Avfall

Anmälan om uppläggning av avfalllänk till annan webbplats


Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfalllänk till annan webbplats


Anmälan om kompostering
Avlopp


Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggninglänk till annan webbplats


Ansökan omprövning av enskilt avloppPDF (pdf, 184.9 kB)


Ansökan om dispens för slamtömningPDF (pdf, 168.4 kB)


 


Entreprenörsrapport infiltrationPDF (pdf, 205.6 kB)


Entreprenörsrapport markbäddPDF (pdf, 366.5 kB)


Entreprenörsrapport sluten tankPDF (pdf, 184.4 kB)


Entreprenörsrapport minireningsverkPDF (pdf, 292.2 kB)
Förfrågan om enskilt avlopp vid ägarbytePDF (pdf, 110.6 kB)
Bekämpningsmedel


Anmälan/ansökan om tillstånd till spridning av bekämpningsmedelPDF (pdf, 357 kB)
Bostad


Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäderPDF (pdf, 358.5 kB)


Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshusPDF (pdf, 512.6 kB)


Ansökan om bostadsanpassningPDF (pdf, 327.8 kB)
Bygglov


Mittbygge.se - Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bygglov, marklov, rivningslovPDF (pdf, 620 kB)


Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 432.5 kB)


Anmälan ej bygglovpliktig åtgärdPDF (pdf, 350.5 kB)


Anmälan eldstad/rökkanalPDF (pdf, 420.7 kB)


Ansökan om lov för skylt/ljusanordningPDF (pdf, 232.9 kB)


Granneintyg för byggnad/åtgärdPDF (pdf, 343.7 kB)
Anmälan kontrollansvarigPDF (pdf, 219.1 kB)


Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybygggnadskartaPDF (pdf, 170.8 kB)


Teknisk beskrivning, bilaga till ansökan/anmälan byggPDF (pdf, 217.5 kB)


Beställning utstakningPDF (pdf, 245.8 kB)


Begäran om slutbesked/slutbevisPDF (pdf, 317.8 kB)
Cisterner, brandfarliga och explosiva varor

 

Ansökan tillstånd hantering av brandfarliga varorPDF (pdf, 346.2 kB)

 

Ansökan tillstånd hantering av explosiva varorPDF (pdf, 933.2 kB)


Ansökan tillstånd för försäljning av fyrverkerierPDF (pdf, 214.9 kB)


Hantering av brandfarlig vara - förlängningPDF (pdf, 19.8 kB)
Anmälan om installation/avinstallation av cisternPDF (pdf, 127 kB)

 

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under markPDF (pdf, 311.1 kB)

 Djur


Ansökan om nedgrävning av hästdjurPDF (pdf, 178.5 kB)
Hälsoskydd


Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling eller solariumPDF (pdf, 327.5 kB)

 

Anmälan om drift av förskola, fritidshem eller skolaPDF (pdf, 192 kB)

 

Anmälan om bassängbadPDF (pdf, 216.3 kB) 

Livsmedel

 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 243.2 kB)


Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning (ej enskild brunn)PDF (pdf, 200.3 kB)


Anmälan om ändring eller avregistrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 174.2 kB)
Anmälan misstänkt matförgiftningPDF (pdf, 180.1 kB)
Miljöfarlig verksamhet


Anmälan av miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 185.5 kB)


Anmälan krossnings- och sorteringsverkPDF (pdf, 290.6 kB)
Anmälan om PCB-sanering av fogmassorPDF (pdf, 181.1 kB)

 


 

Sotning


Ansökan om dispens att låta annan utföra sotningPDF (pdf, 219.1 kB)


Ansökan att få sota egen fastighetPDF (pdf, 134.6 kB)
Strandskydd


Ansökan om strandskyddsdispensPDF (pdf, 271.3 kB)
Trafik och gator


Ansökan om grävtillståndWord (word, 177.7 kB)


Ansökan om upprustningsbidragPDF (pdf, 57.1 kB)


Ansökan om driftbidragWord (word, 103.5 kB)

 

Ekonomisk redovisning för vägföreningWord (word, 99 kB)

 

Fysisk redovisning för vägföreningWord (word, 104 kB)

 Installation av värmepump


Ansökan om installation av värmepumpPDF (pdf, 97.2 kB)


Intyg från granne, installation av värmepumpPDF (pdf, 382.6 kB)
Beställning av karta i samband med installation av värmepumpöppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-28
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken                  Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Tekniska kontoret
777 81 Smedjebacken
Tfn: 0240-66 00 00
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Mamgatan 14,  Smedjebacken

Mer information

Öppettider:

Måndag-Fredag 8.30-15.30 Lunchstängt 12.00-13.00