Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skicka faktura till Smedjebackens kommun

Här får du som leverantör, information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Smedjebackens kommun.

Elektroniska fakturor
Smedjebackens kommun arbetar för att öka andelen elektroniska fakturor. E-fakturor skapar en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering samt har en positiv miljöpåverkan och minskar kostnaderna för båda parter.

Lag om krav på e-faktura
Från den 1 april 2019 började Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Detta innefattar även direktupphandlingar.

Avtal som ingåtts före lagen trädde i kraft omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Vi vill även uppmana er som inte direkt omfattas av lagen att skicka e-faktura till oss.

Uppgifter för e-faktura till Smedjebackens kommun
Vi tar emot elektronisk faktura enligt den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.
Peppolid: 0007:2120002205

Det går också att skicka via annan kommunikationslösning.
Smedjebackens kommuns uppgifter:
Van-operatör: Pagero
Organisationsnummer: 212000-2205
GLN: 7350108420006
Momsregistreringsnummer: SE212000220501

Uppge Referenskod (konteringsreferens) som börjar med stort K följt av 5 siffror, Kxxxxx
Fakturor som skickas till kommunen måste innehålla fakturareferens för att komma fram till rätt mottagare i kommunen. För att e-faktura ska fungera är det viktigt att rätt fakturareferens är angiven, annars går den inte in i systemet.

Om du saknar fakturareferens ska du kontakta den person som gjort beställningen.

Korrekt märkta fakturor kan vi hantera på ett snabbt och effektivt sätt, vilket underlättar för dig som leverantör.

För fakturor som är sekretessbelagda är det extra viktigt att du använder den fakturaadress som du och beställaren har kommit överens om, dessa ska inte skickas elektroniskt.

Ni som inte e-fakturerar idag och Fakturaportal
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör.

Om du ännu inte har någon lösning för att skicka elektronisk faktura eller skickar du ett fåtal fakturor så kan du läsa mer om leverantörsportalen hos Pagero:

https://www.pagero.se/project-pages/smedjebackens-kommun/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


För mer information om e-faktura:
www.digg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.sfti.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.skr.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om lagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181277-om-elektroniska-fakturor-till_sfs-2018-1277länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-22
Webbredaktör: Helena Caspersson

Kontakt

Avdelning
Ekonomi- och Upphandlingsavdelningen

Tfn: 0240-66 00 00 (vxl)
E-post: ekonomi@smedjebacken.se

Mer information