Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Tidsplan för budgetarbete och ekonomisk uppföljning

December  
Avstämning och diskussion om de ekonomiska förutsättningarna. Nästa års verksamhet och plan för ytterligare två år ska tas fram.

Februari - mars  
Nämndernas bokslut klara. Förslag till förbättringar, utveckling av nyckeltal, målbeskrivningar med mera.  Prioriteringar och förslag till ramar arbetas fram.

Mars
Genomgång av föregående års kostnader och måluppfyllelse. Innevarande års budget diskuteras samt även budgetanvisningar samt ramar för nästa år.

April  
Årsredovisningen behandlas på fullmäktige och fastställs efter beslut. Alla nämnder har ett budget seminarium. Där en långsiktig strategi för respektive nämnd tas fram.

Maj
Diskussion avseende april månads uppföljning Budgetberedning

Juni
Förslag till preliminär budget Beslut om preliminär budget

Juni-november
Respektive förvaltning/nämnd arbetar med sin budget.

September
Delårsbokslut upprättas

30 september  
Budgetförslag, inklusive verksamhetsplan och investeringsäskanden inlämnas.

Oktober
Delårsbokslut fastställs

Oktober/november
Förslag till skattesats, budget samt plan för de kommande 2 åren

November  
Beslut skattesats, budget, samt plan för de kommande 2 åren tas av kommunfullmäktige.

December
Detaljbudget klar och inlagd i ekonomisystemet

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-30
Webbredaktör: Helena Caspersson

Kontakt

Jonas Källman 
Koncernekonomichef
Tfn: 0240-66 01 47 jonas.kallman@smedjebacken.se