Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Suomen kielen hallintoalue/
Finskt förvaltningsområde

Smedjebackens kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2015, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

I Smedjebackens kommun har man rätt att använda finska vid myndighets-kontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 15 % invånare med finsk bakgrund.

Neuvonpito/Samråd

Det finns en samrådsgrupp som sammanträder regelbundet för att diskutera och förbättra kommunens finskspråkiga service. Samrådsgruppen består av representanter från Smedjebackens finska förening, finskspråkiga PRO, Svenska kyrkans finskspråkiga församlingskrets, Smedjebackens Guldvaskarförening. Kommunalrådet Fredrik Rönning är ordförande och samordnaren för finskt förvaltningsområde är sekreterare.

Valtiontuki/Statsbidrag

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Smedjebackens kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen.

Yhdyshenkilö/Kontaktperson

Koordinoija/Samordnare Anne Seppänen, puhelin/telefon 0240-660 283. Sähköposti/E-post: anne.seppanen@smedjebacken.se

Suomenkielinen tukihenkilö vanhemmille/Finskspråkig stödperson för äldre Marita Karjalainen, puhelin/telefon 0240-660 029. Sähköposti/E-post: marita.karjalainen@smedjebacken.se
Puhelinaika aamupäivisin keskiviikko-perjantai/Telefontid förmiddagar onsdag-fredag.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-14
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Suomen kielen hallintoalueen koordinoija/samordnare

Anne Seppänen
0240-66 02 83
anne.seppanen@smedjebacken.se

Käyntiosoite/Besöksadress
Werner Aspenströmbiblioteket
Malmgatan 4, Smedjebacken

Suomenkielinen tukihenkilö/
finskspråkig stödperson

Marita Karjalainen
0240-660 029
marita.karjalainen@smedjebacken.se

Käyntiosoite/Besöksadress
Gläntan
Malmgatan 13, Smedjebacken