Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Fonder Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen har två stycken fonder samt en testamentering av medel som ska användas till att förgylla vardagen för de boende på kommunens särskilda boenden.

Andrietta Vilhelmina Jacobssons fond
Fonden får användas av alla särskilda boenden inom kommunen. I testamentet har man skrivit att nämnden fritt får disponera beloppet till pensionärer på ålderdomshemmens fromma.

Jenny och Carl Johan Bergströms fond
Fonden får användas till särskilt boende i Söderbärke (Hedgården). I testamentet har man skrivit att nämnden årligen får utdela medel för beredande av glädje till gamla i Söderbärke.

Gösta Norströms testamente till minne av Karl och Anna Norström
Får användas av Solgården samt Allégården. Pengarna skall användas till att förgylla vardagen, t ex terapi och underhållning.

Frågor och svar om ansökan

 
Vem får ansöka om medel? All personal på kommunens särskilda boenden, boende, anhöriga och närstående till de boende samt respektive enhetschef.

När ska ansökan göras? Senast den 1 mars varje år.

Hur ska ansökan se ut? Ansökan får formuleras på valfritt sätt, den bör dock inte vara längre än en A4-sida. Ansökan ska uppgå till minst 1 000 kronor.

Vad måste ansökan innehålla? Det ska framgå av ansökan till vilket boende medel söks, vad man vill att medlen ska användas till och hur detta skulle förgylla vardagen för de boende. Även vem som gör ansökan ska framgå. Ansökan måste vara så pass heltäckande att nämnden lätt kan ta ställning till den. T ex bör kostnaden framgå och eventuella produkter beskrivas på ett lättfattligt sätt. Vid behov kan broschyrer eller motsvarande bifogas ansökan.

Vad kan man ansöka om medel till? Aktiviteter, utöver den ordinarie verksamheten, för de boendes trivsel eller för utrustning som kan användas i terapiverksamhet med syfte att förgylla de boendes vardag.

Var ska ansökan skickas? Till omsorgsförvaltningen (Omsorgsförvaltningen 777 81 Smedjebacken).

Vad händer med ansökan när den har skickats in? När ansökningstiden har gått ut får respektive enhetschef möjlighet att lämna synpunkter på de inkomna ansökningarna. Efter det så lämnas de över till omsorgsnämnden som fattar beslut om ansökningarna ska beviljas eller inte. Beslut fattas av nämnden senast i juni.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-14
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Tfn: 0240-66 03 48
E-post: omsorgsnamnden@smedjebacken.se