Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Familje- och utbildningsförvaltningen

Från den 1 januari 2011 tillhör Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Barn- och utbildningsförvaltningen samma förvaltning och samma nämnd. Nya namnet är Familje- och utbildningsförvaltningen samt Familje- och utbildningsnämnden

Då det varit valår 2010 har också förändringar skett inom nämnderna som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Från 1 januari 2011 består Familje- och utbildningsnämnden av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande i nämnden är Bengt Norrlén (S) och vice ordförande Thomas Björnhager (S).

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolhälso- och elevvård samt elevhälsa och skolbibliotek. Inom socialtjänsten ligger ansvaret för individ- och familjeomsorgen, barn- och familj, vuxna samt försörjningsstöd.

På webbsidan under omsorg & stöd finns mer att läsa om individ och familjeomsorgen

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Familje- och utbildningsförvaltning
Maria Ronsten
Förvaltningschef
Tfn: 0240-66 02 10

Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se

Besöksadress:
Vasagatan 14
777 30  Smedjebacken

Mer information