Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgens  (IFO) verksamhet omfattar insatser för enskilda individer, men även rådgivande samtal och mer allmänt förebyggande verksamhet. Stöd och insatser för barn, ungdomar och deras familjer, människor med missbruksproblem , ekonomiskt bistånd,  familjerätt  är kärnan i verksamheten.

Arbetet styrs huvudsakligen av Socialtjänstlagen samt Föräldrabalken.

Du kan även ringa oss anonymt för rådgivning.

Socialkontoret är indelad i en Vuxengrupp och en Barn- och familjegrupp.

Vuxengruppen handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd och missbruk som gäller vuxna. Gruppen leds av 1:e socialsekreterare Kari Huusko.

Barn- och familjegruppen handlägger ärenden som rör barn, ungdomar och deras familjer, familjehem samt familjerätt. Gruppen leds av 1:e socialsekreterare Ulrika Skoglund.

Till IFO hör dessutom ungdomsmottagning och familjerådgivning..

All personal inom individ- och familjeomsorgen omfattas av sekretess och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-28
Webbredaktör: Anita Jernberg

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Linn Leksell
Tfn: 0240-66 03 32

Reception Tfn: 0240-66 03 35
ifo@smedjebacken.se

Besöksadress
Centrumhuset Vasagatan 14
Smedjebacken