Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Omsorgsförvaltningens verksamhet

Omsorgsförvaltningens verksamhet är uppdelad enligt följande:

Förvaltningsövergripande verksamhet
Omfattar omsorgsnämnd, kansli, personalpool, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), demensvårdsutvecklare och anhörigstöd.

LSS-avdelning
De insatser som kan ges med stöd av LSS är personlig assistans, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, ledsagare, kontaktperson, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar, gruppbostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Kommunen bedriver egen verksamhet samt köper vid behov från andra kommuner.

Psykiskt funktionshindrade
Kommunen ansvarar för boende och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.

Äldre- och handikappomsorg
Avdelningen omfattar särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor, dagverksamhet, kommunrehabilitering med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
Elisabet Zimmer
Förvaltningschef
Tfn: 0240-66 03 30
Fax: 0240-710 61

omsorgsnamnden@smedjebacken.se

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Postadress
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Mer information