Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Arbetsuppgifter

Kommunens jordbruk
I kommunens jordbruk finns bland annat djurskötsel, skogsvård, trädgårdsskötsel, gårdsbutik med caféverksamhet samt åkerbruk för foder till djuren.

Djurskötsel
Det finns får, Highland Cattle, kaniner, höns och igelkottar inom djurskötseln. Personalen på Komhall hjälper även till med skötsel av stallet som hyrs av Smedjebackens Ryttarförening.

Skogsvård
Komhall har i uppdrag att utföra olika röjningsarbeten i kommunen. I arbetet ingår även skötsel av ett antal naturvårdsområden.

Sportfiske
I centrala delen av Smedjebacken/Morgårdshammar finns ett sportfiskeområde i Kolbäcksåns vattensystem. Komhall ansvarar för skötsel av sportfisket, isättning av fisk samt kortförsäljning.

Snickeri
I kommunens centralförråd finns ett snickeri med möjlighet till snickeriarbeten i form av trädgårdsmöbler mm.

Pensionärsservice
Komhall ger service till kommunens pensionärer i form av gräsklippning och snöskottning.

Terpeutisk ridning
I Komhalls regi finns även möjligheter att anordna kurser i terapeutisk ridning med under ledning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-26
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tfn: 0240-66 04 54

Arbetsledare
Peter Delerud
Mobil: 070-316 54 25

Arbetsledare
Kalle Johansson
Tfn: 0240-66 04 59