Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Utvärdering av verksamheten

Under 2005 genomfördes en utvärdering av verksamheten vid Komhall/Väderbacken. Den har genomförts med stöd av tre examensarbeten från högskolan kompletterade med två enkäter samt information från kommunens bokförning.

Rehabilitering
Komhall finns på Väderbacken i Morgårdshammar och är ett samarbete mellan kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, fackliga organisationer och Samhall. På en lantgård drivs rehabilitering för personer som av olika skäl inte finns på den ordinarie arbetsmarknaden — långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, personer med olika former av handikapp eller andra rehabiliteringsbehov.

Arbetsuppgifter
På gården arbetar man med att sköta att djur, odla i trädgården, naturvårdsobjekt, ridstall, fiske med mera. Även service till kommunens olika verksamheter ingår också.

Vad erbjuds
Grunden i programmet vid Komhall är arbetsträning i naturmiljöer, social träning genom lagarbete samt att lära och utvecklas i arbetet eller genom utbildning. Utöver det allmänna programmet erbjuds långtidssjukskrivna personer med särskilda problem möjlighet till gruppsamtal, rörelseträning, avslappningsövningar, konfliktträning, ridterapi och samtal kring livsstilsfrågor ledd av läkare.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-26
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Kontoret
Tfn: 0240-66 04 54

Arbetsledare
Peter Delerud
Mobil: 070-316 54 25

Arbetsledare
Kalle Johansson
Tfn: 0240-66 04 59