Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Lupp 2019

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett enkätverktyg som undersöker ungas livssituation.

Syftet med att genomföra Lupp-undersökningen i Smedjebackens kommun är att öka kunskapen om hur livssituationen för unga mellan 13 och 25 år ser ut i kommunen och bidra till ett aktivt arbete med ett ungdomsperspektiv för att på så sätt öka gruppens delaktighet och inflytande i samhället.

År 2018 har undersökningen för åldersgruppen 1316 år genomförts på kommunens högstadieskolor. Rapporten redovisar en övergripande bild av resultatet från undersökningen.

Lupp 2019PDF (pdf, 413.9 kB)

Populärversion Lupp 2019PDF (pdf, 4.1 MB)

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-20
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Medborgarservice
Matilda Kilström
Ungdomsstrateg
Tfn: 0240-66 00 24

Mer information

Lupp 2019PDF (pdf, 413.9 kB)

Lupp 2019 populärversionPDF (pdf, 4.1 MB)