Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsens teknik- och fritidsutskotts protokoll

 

Kommunstyrelsen beslöt 2017-05-02 § 57 att teknik- och fritidsutskottet från och med hösten 2017 ska ändras till ett samhällsbyggnadsutskott. Samhällsbyggnadsutskottet får förutom tidigare ansvar även en stödjande roll gentemot avdelningarna teknik, IT, utveckling, AME/Integration, kost och räddningstjänst.

2017

Tfu 2017-01-19PDF (pdf, 36.1 kB)


Tfu 2017-01-24PDF (pdf, 19.5 kB)


Tfu 2017-02-20PDF (pdf, 33.2 kB)


Tfu 2017-03-20PDF (pdf, 32.1 kB)


Tfu 2017-04-13PDF (pdf, 38.1 kB)


Tfu 2017-05-24PDF (pdf, 45.2 kB)


Tfu 2017-06-15PDF (pdf, 33.1 kB)
Sidan senast uppdaterad: 2017-08-28
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Kansliavdelningen
Sekreterare

Tfn: 0240-66 01 17, 66 01 18
Fax: 0240-66 01 00
kommun@smedjebacken.se