Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pensionärsråd

Smedjebackens kommunala pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och kommunen.

Syftet med rådet:

  • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • att rådet ska initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser
  • att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna samt
  • att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Länk till pensionärsrådets reglementePDF (pdf, 17.4 kB)

Beredning

Inför varje sammanträde i pensionärsrådet träffas en beredningsgrupp som förbereder ärenden och tar fram ett förslag till dagordning. I beredningsgruppen deltar representanter för pensionärsorganisationer, politiker och tjänstemän.

Sammanträden 2020 

Måndag 9 mars kl. 13.15
Måndag 18 maj kl. 13.15
Måndag 21 september kl. 13.15
Måndag 23 november kl. 13.15

Protokoll från pensionärsrådets sammanträden

2020

KPR 2020-03-09PDF (pdf, 111.8 kB)

2019

KPR 2019-03-04PDF (pdf, 191.3 kB)
KPR 2019-05-20PDF (pdf, 154.1 kB)
KPR/KTR 2019-09-30PDF (pdf, 158.5 kB)
KPR 2019-11-25PDF (pdf, 125.7 kB)

2018

KPR 2018-02-26PDF (pdf, 218.9 kB)
KPR 2018-05-14PDF (pdf, 291.5 kB)
KPR/KHR 2018-09-24PDF (pdf, 151.7 kB)
KPR 2018-11-19PDF (pdf, 123.8 kB)

2017

KPR 2017-02-27PDF (pdf, 1.8 MB)
KPR 2017-05-15PDF (pdf, 202.4 kB)
KPR/KHR 2017-09-25PDF (pdf, 180.3 kB)
KPR 2017-11-20PDF (pdf, 334.7 kB)

2016

KPR 2016-02-29PDF (pdf, 200 kB)
KPR 2016-05-09PDF (pdf, 164.9 kB)
KPR/KHR 2016-09-26PDF (pdf, 316.8 kB)
KPR 2016-11-21PDF (pdf, 346.7 kB)

2015

KPR 2015-03-02PDF (pdf, 348.4 kB)
KPR 2015-05-11PDF (pdf, 223.2 kB)
KPR/KHR 2015-09-28PDF (pdf, 379.4 kB)
KPR 2015-11-23PDF (pdf, 234.2 kB)

2014

KPR 2014-03-03PDF (pdf, 229.7 kB)
KPR 2014-05-12PDF (pdf, 186 kB)
KPR/KHR 2014-09-29PDF (pdf, 310.8 kB)
KPR 2014-11-24PDF (pdf, 174 kB)

2013

KPR 2013-02-25PDF (pdf, 233 kB)
KPR 2013-05-13PDF (pdf, 208 kB)
KPR/KHR 2013-09-23PDF (pdf, 351.9 kB)
KPR 2013-11-11PDF (pdf, 212.9 kB)

2012

KPR 2012-02-13PDF (pdf, 241.2 kB)
KPR 2012-05-14PDF (pdf, 222.8 kB)
KPR/KHR 2012-09-17PDF (pdf, 807.8 kB)
KPR 2012-11-12PDF (pdf, 227.5 kB)

2011

KPR 2011-11-14PDF (pdf, 94.2 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-16
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
Förvaltningssekreterare

Tfn: 0240-66 03 48
omsorgsnamnden@smedjebacken.se