Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pensionärsråd

Smedjebackens kommunala pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och kommunen.

Syftet med rådet:

  • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • att rådet ska initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser
  • att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna samt
  • att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Länk till pensionärsrådets reglementePDF (pdf, 17.4 kB)

Beredning

Inför varje sammanträde i pensionärsrådet träffas en beredningsgrupp som förbereder ärenden och tar fram ett förslag till dagordning. I beredningsgruppen deltar representanter för pensionärsorganisationer, politiker och tjänstemän.

Sammanträden 2018 

Måndag 26 februari kl. 14.00
Måndag 14 maj kl. 14.00
Måndag 24 september kl. 14.00
Måndag 19 november kl. 14.00

Protokoll från pensionärsrådets sammanträden

2018

KPR 2018-02-26PDF (pdf, 218.9 kB)
KPR 2018-05-14PDF (pdf, 291.5 kB)
KPR/KHR 2018-09-24PDF (pdf, 151.7 kB)

2017

KPR 2017-02-27PDF (pdf, 1.8 MB)
KPR 2017-05-15PDF (pdf, 202.4 kB)
KPR/KHR 2017-09-25PDF (pdf, 180.3 kB)
KPR 2017-11-20PDF (pdf, 334.7 kB)

2016

KPR 2016-02-29PDF (pdf, 200 kB)
KPR 2016-05-09PDF (pdf, 164.9 kB)
KPR/KHR 2016-09-26PDF (pdf, 316.8 kB)
KPR 2016-11-21PDF (pdf, 346.7 kB)

2015

KPR 2015-03-02PDF (pdf, 348.4 kB)
KPR 2015-05-11PDF (pdf, 223.2 kB)
KPR/KHR 2015-09-28PDF (pdf, 379.4 kB)
KPR 2015-11-23PDF (pdf, 234.2 kB)

2014

KPR 2014-03-03PDF (pdf, 229.7 kB)
KPR 2014-05-12PDF (pdf, 186 kB)
KPR/KHR 2014-09-29PDF (pdf, 310.8 kB)
KPR 2014-11-24PDF (pdf, 174 kB)

2013

KPR 2013-02-25PDF (pdf, 233 kB)
KPR 2013-05-13PDF (pdf, 208 kB)
KPR/KHR 2013-09-23PDF (pdf, 351.9 kB)
KPR 2013-11-11PDF (pdf, 212.9 kB)

2012

KPR 2012-02-13PDF (pdf, 241.2 kB)
KPR 2012-05-14PDF (pdf, 222.8 kB)
KPR/KHR 2012-09-17PDF (pdf, 807.8 kB)
KPR 2012-11-12PDF (pdf, 227.5 kB)

2011

KPR 2011-11-14PDF (pdf, 94.2 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
Förvaltningssekreterare

Tfn: 0240-66 03 48
omsorgsnamnden@smedjebacken.se