Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:
Sammanträdesschema 2019

Nämnd

Kl

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 

Kommunfullmäktige

18.00

-

18

-

29

-

17

-

-

16

-

25

16

 

Kommunstyrelsen

08.30

8

5

5

9

7

4

-

-

3

8

12

3

 

Ks arbetsutskott

10.00

22

19

26

23

21

-

-

20

24

29

26

-

 

Samhällsbyggnadsuts.

08.30

22

19

26

23

21

18

-

20

24

29

26


 

Miljö- och byggnadsn.

08.30

-

13

13

17

15

12

-

28

18

23

20

11

 

Miljö o bygg beredning

08.30

31

28

-

4

2, 28

-

-

15

5

10

7, 28

-

 

Familje- och utbildningsnämnd

09.00

15

5

-

2

8

11

-

-

17

8

-

10

 

Familje- och utbildningsn. au

13.00

22

19

19

23

14

18

-

20

24

22

19

17

 

Kulturnämnden

09.00

-

7

-

-

9

-

-

-

19

17

-

   12

Kulturnämnden beredning

09.00

24

-

-

25

-

-

-

-

5

3

28

-

 

Omsorgsnämnd

09.00

9

6

-

3

8

-

-

-

18

16

-

4

 

Omsorgsnämnd arbetsutskott

08:00

23

-

20

24

-

-

-

-

4

2

20

-

 

Handikapprådet

14.00

-

-

4

-

20

-

-

-

23

-

25

-

 

Pensionärsrådet

14.00

-

25

-

-

13

-

-

-

23

-

18

-

 

Revisionen

09.00

30

27

27

24

22

26

-

-

25

30

27

18

 

 


Sammanträdestider 2018PDF (pdf, 48.1 kB)

Sammanträdestider 2019PDF (pdf, 126.9 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-07
Webbredaktör: Mona Jansson