Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:
Sammanträdesschema 2019

Nämnd

Kl

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec


Kommunfullmäktige

18.00

-

18

-

29

-

17

-

-

16

-

25

16


Kommunstyrelsen

08.30

8

5

5

9

7

4

-

-

3

8

12

3


Ks arbetsutskott

10.00

22

19

26

23

21

-

-

20

24

29

26

17


Samhällsbyggnadsuts.

08.30

22

19

26

23

21

18

-

20

24

29

26

17


Miljö- och byggnadsn.

08.30

-

13

13

17

15

12

-

28

18

23

20

11


Miljö o bygg beredning

08.30

31

28

-

4

2, 28

-

-

15

5

10

7, 28

-


Familje- och utbildningsnämnd

09.00

15

5

-

2

8

11

-

-

17

8

-

10


Familje- och utbildningsn. au

13.00

22

19

19

23

14

18

-

20

24

22

19

17


Kulturnämnden

09.00

-

7

-

15

9

-

-

-

19

17

-

   12

Kulturnämnden beredning

09.00

24

-

-

1, 25

-

-

-

-

5

3

28

-


Omsorgsnämnd

09.00

9

6

-

3

8

-

-

-

18

16

-

4


Omsorgsnämnd arbetsutskott

08:00

23

-

20

24

-

-

-

-

4

2

20

-


Handikapprådet

14.00

-

-

4

-

20

-

-

-

30

-

25

-


Pensionärsrådet

10.00

-

-

4

-

20

-

-

-

30

-

25

-


Revisionen

09.00

30

27

27

24

22

26

-

-

25

30

27

18
Sammanträdestider 2019PDF (pdf, 121.8 kB)

Sammanträdestider 2020PDF (pdf, 99.8 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-11
Webbredaktör: Mona Hyttsten