Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:
Sammanträdesschema 2017

Nämnd

Kl

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 

Kommunfullmäktige

18.00

-

20

-

24

-

19

-

-

18

-

13

18

 

Kommunstyrelsen

08.30

-

7

7

4

2

7

-

-

5

3, 31


5

 

Ks arbetsutskott

13.00

24

21

21

18

23

-

-

22

19

17

21

-

 

Samhällsbyggnadsuts.

08.30

19

16

16

12

18

15

-

22

19

17

21

19

 

Miljö- och byggnadsn.

08.30

24

21

21

18

16

13

-

22

19

17

14

12

 

Miljö o bygg beredning

08.30

12

9

9

6

4

1

-

10

7

5

2, 30

-

 

Familje- och utbildningsnämnd

09.00

-

7

-

11

9

13

-

-

19

10

-

12

 

Familje- och utbildningsn. au

13.00

24

21

21

26

23

20

-

22

26

24

21

19

 

Kulturnämnden

09.00


15

15

-

17

-

-

-

20

-

29

-

 

Kulturnämnden beredning

09.00

-

1

1

-

3

-

-

-

6

-

15

-

 

Omsorgsnämnd

09.00

-

8

29

-

10

-

-

ev. 16

20

11

-

6

 

Omsorgsnämnd arbetsutskott

08:00

25

-

15

26

-

-

-

2

6, 27

-

22

-

 

Handikapprådet

14.00

-

-

6

-

22

-

-

-

25

-

27

-

 

Pensionärsrådet

14.00

-

27

-

-

15

-

-

-

25

-

20

-

 

Revisionen

09.00

25

22

29

26

31

28

-

-

27

25

29

13

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-06
Webbredaktör: Mona Jansson