Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:
Sammanträdesschema 2018

Nämnd

Kl

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 

Kommunfullmäktige

18.00

-

19

-

23

-

18

-

-

17

-

26

17

 

Kommunstyrelsen

08.30

-

6

6

10

8

5

-

-

4

9

13

4

 

Ks arbetsutskott

13.00

24

20

20

24

22

19

-

21

25

30

27

-

 

Samhällsbyggnadsuts.

08.30

24

20

20

24

22

19

-

21

25

30

27


 

Miljö- och byggnadsn.

08.30

23

20

20

17

15

12

-

21

18

16

13

11

 

Miljö o bygg beredning

08.30

11

8

8

5

3, 31

-

-

9

6

4

1, 29

-

 

Familje- och utbildningsnämnd

09.00

-

6

-

3

8

12

-

-

18

9

-

11

 

Familje- och utbildningsn. au

13.00

23

20

20

24

22

19

-

21

25

23

20

18

 

Kulturnämnden

09.00


1

-

12

9

-

-

-

13

11

-

   6

Kulturnämnden beredning

09.00

17

-

22

26

-

-

-

30

27

-

22

-

 

Omsorgsnämnd

09.00

-

7

28

-

9

-

-

15

19

10

-

5

 

Omsorgsnämnd arbetsutskott

08:00

24

-

14

25

-

-

-

1

5, 26

-

21

-

 

Handikapprådet

14.00

-

-

5

-

21

-

-

-

24

-

26

-

 

Pensionärsrådet

14.00

-

26

-

-

14

-

-

-

24

-

19

-

 

Revisionen

09.00

10

21

28

25

30

-

-

29

26

31

28

19

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-27
Webbredaktör: Mona Jansson