Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Tillgänglighetsråd

Smedjebackens kommunala tillgänglighetsråd (tidigare handikappråd) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer.

Verksamhetsområde:

Tillgänglighetsrådets verksamhetsområde omfattar frågor inom kommunen som berör personer med funktionsvariationer. Tillgänglighetsrådet har bl a till uppgift att lämna förslag om, bevaka, och framföra synpunkter på frågor som gäller vård och omsorg, gatu- och trafikplanering, bebyggelseplanering, fumktionsnedsattas bostadssituation, kultur och fritid m m samt i övrigt vara kontaktlänk mellan föreningarna för funktionshindrade och kommunen.

Sammanträden 2020

Måndag 9 mars kl. 14.00
Måndag 18 maj kl. 14.00
Måndag 21 september kl. 14.00
Måndag 23 november kl. 14.00

Protokoll från tillgänglighetsrådets sammanträden

2020

KTR 2020-03-09PDF (pdf, 128.7 kB)

2019

KHR 2019-03-04PDF (pdf, 180.3 kB)
KHR 2019-05-20PDF (pdf, 134.4 kB)
KTR/KPR 2019-09-30PDF (pdf, 158.5 kB)
KTR 2019-11-25PDF (pdf, 71.5 kB)

2018

KHR 2018-03-05PDF (pdf, 234.7 kB)
KHR 2018-05-21PDF (pdf, 301.3 kB)
KHR/KPR 2018-09-24
PDF
(pdf, 151.7 kB)KHR 2018-11-26PDF (pdf, 147.6 kB)

2017

KHR 2017-03-06PDF (pdf, 180.8 kB)
KHR 2017-05-22PDF
(pdf, 203.2 kB)
KHR/KPR 2017-09-25PDF (pdf, 180.3 kB)
KHR 2017-11-27PDF (pdf, 318.1 kB)

2016

KHR 2016-03-07PDF (pdf, 230.5 kB)
KHR 2016-05-16PDF (pdf, 349.8 kB)
KHR 2016-09-26PDF (pdf, 124.7 kB)
KHR/KPR 2016-09-26PDF (pdf, 316.8 kB)
KHR 2016-11-28PDF (pdf, 337.6 kB)

2015

KHR 2015-03-09PDF (pdf, 260.1 kB)
KHR 2015-05-18PDF (pdf, 377.4 kB)
KPR/KHR 2015-09-28PDF (pdf, 379.4 kB)
KHR 2015-11-30PDF (pdf, 310.8 kB)

2014

KHR 2014-03-10PDF (pdf, 268.2 kB)
KHR 2014-05-19PDF (pdf, 165.9 kB)
KPR/KHR 2014-09-29PDF (pdf, 310.8 kB)
KHR 2014-12-01PDF (pdf, 291 kB)

2013

KHR 2013-03-04PDF (pdf, 320.3 kB)
KHR 2013-05-20PDF (pdf, 431.4 kB)
KPR/KHR 2013-09-23PDF (pdf, 351.9 kB)
KHR 2013-11-18PDF (pdf, 234.9 kB)

2012

KHR 2012-02-20PDF (pdf, 221.9 kB)
KHR 2012-05-16PDF (pdf, 355.6 kB)
KPR/KHR 2012-09-17PDF (pdf, 807.8 kB)
KHR 2012-11-19PDF (pdf, 296.2 kB)

2011

KHR 2011-11-21PDF (pdf, 94.7 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-16
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
Förvaltningssekreterare

Tfn:0240-66 03 48
omsorgsnamnden@smedjebacken.se