Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunen går över till elektroniska lönebesked

För att minska förbrukningen av papper och därmed även minska miljöpåverkan har Smedjebackens kommun valt att skicka ut lönebeskeden elektroniskt istället för i pappersformat. Detta kommer att ske från och med februaris löneutbetalning.

Papperskopian kommer inte att upphöra helt. Det finns undantag för dem som saknar tillgång till dator eller utifrån sekretess.

Instruktioner för hur du ska gå tillväga för att se ditt lönebesked

Självservice

Du som har inloggning till självservice kommer att kunna se ditt lönebesked precis som vanligt.

Lönebesked hos Swedbank eller Nordea

Har du ditt lönekonto i Swedbank eller Nordea, finns även möjligheten att få ditt lönebesked till din internetbank.

Logga då in i internetbanken och anslut dig genom att välja:

  • Startsida
  • Innehåll
  • Beställ tjänster
  • Anmäl elektroniskt lönebesked

För att få hjälp med hur du anmäler dig till att få lönebesked till din internetbank, kan du kontakta din banks internetbanks support.

Lön insatt till konto i annan bank

Alla, oavsett i vilken bank du har ditt lönekonto får sitt lönebesked elektroniskt via bankens portal www.swedbank.se/edokument

Lönebeskedet presenteras som PDF. Du loggar in med din e-legitimation.
Det har ingen betydelse vilken e-legitimation som används eller att e-legitimationen måste vara utställd av den bank som lönekontot finns i.

E-legitimation

För att få hjälp med att beställa eller frågor om respektive e-legitimation, vänligen kontakta respektive bank.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Personalavdelningen
Tfn: 0240-66 00 00