Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 12 december

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder i kommunhuset, måndag den 12 december 2016, klockan 18.00

Dagordning

 

1.

 

Budgetuppföljning nämnder och styrelser Dnr 2016/00366

  

 

2.

 

Information Region Dalarna Dnr 2016/00491

  

 

3.

 

Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling - projekt Nya Visit Dalarna Dnr 2014/00235

  

 

4.

 

Visit Dalarna Dnr 2016/00395

  

 

5.

 

Kommunala aktivitetsansvaret - ny organisation Dnr 2016/00453

  

 

6.

 

Förbundsordning för kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund Dnr 2016/00441

  

 

7.

 

Finanspolicy för Smedjebackens kommunkoncern Dnr 2016/00406

  

 

8.

 

Informationssäkerhetspolicy Dnr 2016/00447

  

 9.

 

Motion angående uppsägning och omförhandling av avtal inom området integration m.m Dnr 2016/00257

  

 

10.

 

Partistöd 2017 Dnr 2016/00449

  

11.


Detaljplan för boende i Hagge, del av fastigheten Hagge 1:237 Dnr 2016/00297

  

 

12.

 

Val av ersättare i kulturnämnden (S) Dnr 2016/00368

  

 

13.

 

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (MP) Dnr 2016/00002

  

 

14.

 

Delgivningar Dnr 2016/00373

  
Sidan senast uppdaterad: 2016-12-06
Webbredaktör: Mona Hyttsten