Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 14 november

Kommunfullmäktige i Smedjebackens ommun sammanträder måndagen den 14 november 2016, klockan 18:00, i kommunhusets sessionssal.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Dagordning

1. Budgetuppföljning nämnder och styrelser

2. Delårsbokslut 2016-08-31

3. Taxa för kart- och mätverksamhet

4. Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS- och
    psykiatriboende 2017

5. Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå 2017

6. Avgifter för hunddagis 2017

7. Avgift för trygghetslarm 2017

8. Matpriser 2017

9. Utdebitering 2017

10. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

11. Budget 2017 samt plan 2018-2019

12. Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019

13. Motion om insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

14. Motion - Inköp av elbilar och laddningsstationer

15. Förslag till detaljplan för Morgårdshammars kiosk del av Morgården 1:67

16. Val av ersättare i kulturnämnden (S)

17. Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (MP)

18. Val av revisorer till Stiftelsen Axel Branders Stipendiefond

19. Delgivningar

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-08
Webbredaktör: Mona Jansson

Mer information