Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 16 december

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 16 december, klockan 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.

Dagordning:



1.

Information från Norrbärke Sparbank
Dnr 42376



2.

Ekonomisk uppföljning
Dnr 2019/00110



3.

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022
Dnr 2019/00527



4.

Revidering av pris för personalmatlåda vid lunchens slut
Dnr 2019/00549



5.

Avsägelse samt fyllnadsval av kommunrevisor och lekmannarevisor
Dnr 2019/00536



6.

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (C)
Dnr 2019/00537



7.

Fyllnadsval av nämndeman
Dnr 2019/00559



8.

Delgivningar
Dnr 2019/00090




Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information