Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 16 december

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 16 december, klockan 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Mötet är öppet för allmänheten.

Dagordning:1.

Information från Norrbärke Sparbank
Dnr 423762.

Ekonomisk uppföljning
Dnr 2019/001103.

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022
Dnr 2019/005274.

Revidering av pris för personalmatlåda vid lunchens slut
Dnr 2019/005495.

Avsägelse samt fyllnadsval av kommunrevisor och lekmannarevisor
Dnr 2019/005366.

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (C)
Dnr 2019/005377.

Fyllnadsval av nämndeman
Dnr 2019/005598.

Delgivningar
Dnr 2019/00090
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information